CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ VẬN TỐC

 • cm/giờ
 • cm/phút
 • cm/giây
 • foot/giờ
 • foot/phút
 • foot/giây
 • km/giờ
 • km/phút
 • km/giây
 • m/giờ
 • m/phút
 • m/giây
 • dặm/giờ
 • dặm/phút
 • dặm/giây
 • yard/giờ
 • yard/phút
 • yard/giây
 • cm/giờ
 • cm/phút
 • cm/giây
 • foot/giờ
 • foot/phút
 • foot/giây
 • km/giờ
 • km/phút
 • km/giây
 • m/giờ
 • m/phút
 • m/giây
 • dặm/giờ
 • dặm/phút
 • dặm/giây
 • yard/giờ
 • yard/phút
 • yard/giây

Vận tốc là gì?

Vận tốc là đại lượng vật lý mô tả cả mức độ nhanh chậm lẫn chiều của chuyển động và được xác định bằng tỷ số giữa độ dời của vật trong một khoảng thời gian với khoảng thời gian đó. Vận tốc ở đây được hiểu là vận tốc dài hay vận tốc tuyến tính, phân biệt với vận tốc góc. Trong vật lý, vận tốc được biểu diễn bởi vectơ (có thể hiểu là "đoạn thẳng có hướng"). Độ dài của vectơ vận tốc cho biết tốc độ nhanh chậm của chuyển động, và chiều của vectơ biểu thị chiều của chuyển động. Do đó, vận tốc là một đại lượng hữu hướng, khác với tốc độ, một đại lượng vô hướng đơn thuần mô tả tính nhanh chậm của chuyển động.

Cong ty Co Phan SAVA M&E - Nha thau Co Dien lanh Chuyen nghiep


Tao ma QR truc tuyen mien phi nhanh chong