CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ LƯU LƯỢNG

 • cm³/giờ
 • cm³/phút
 • cm³/giây
 • foot³/giờ
 • foot³/phút
 • foot³/giây
 • Galông/giờ
 • Galông/phút
 • Galông/giây
 • lít/giờ
 • lít/phút
 • lít/giây
 • m³/giờ
 • m³/phút
 • m³/giây
 • ml/giờ
 • ml/phút
 • ml/giây
 • cm³/giờ
 • cm³/phút
 • cm³/giây
 • foot³/giờ
 • foot³/phút
 • foot³/giây
 • Galông/giờ
 • Galông/phút
 • Galông/giây
 • lít/giờ
 • lít/phút
 • lít/giây
 • m³/giờ
 • m³/phút
 • m³/giây
 • ml/giờ
 • ml/phút
 • ml/giây

Lưu lượng là gì?

Từ lưu lượng có thể mang một trong những nghĩa như sau:

 • Lưu lượng dòng chảy trong lòng dẫn: là thể tích chất lỏng qua một mặt cắt lòng dẫn trong một đơn vị thời gian.
 • Lưu lượng giao thông là số lượng phương tiện tham gia giao thông tại một vị trí trên tuyến đường nhất định.
 • Trong công nghệ thông tin, lưu lượng thông tin (traffic) là khối lượng các thông báo gởi qua một mạng truyền thông.

Lưu lượng dòng chảy là gì?

Là lượng chất lỏng qua mặt cắt ngang của một lòng dẫn hoặc ống dẫn là đại lượng đo bằng thể tích chất lỏng chuyển động qua mặt cắt đó trong một đơn vị thời gian.

Trên thực tế có hai loại lưu lượng thường dùng theo nghĩa trên:

 • Lưu lượng của một dòng sông hoặc kênh dẫn
 • Lưu lượng vận chuyển chất lỏng qua đường ống
Cong ty Co Phan SAVA M&E - Nha thau Co Dien lanh Chuyen nghiep


Tao ma QR truc tuyen mien phi nhanh chong